INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI/ DISTANCES LĪGUMS

Šie noteikumi attiecas uz visiem pirkumiem (preces un pakalpojumi), kas izdarīti vietnē www.1313perfumery.com  

Pirms preču vai pakalpojumu pasūtīšanas, lūgums izlasīt noteikumus.

TIRGOTĀJS

Anna Melbārde, PK 10301, "Pekšuciems", Straupes pag, Cēsu novads,

APMAKSAS NOTEIKUMI

Pirkumiem mājas lapā www.1313perfumery.com apmaksa veicama uzreiz, izmantojot norēķinu kartes MasterCard, VISA vai VISA Electron debetkarti vai kredītkarti, kas ir izdotas Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs vai izmantojot iespēju veikt apamksu ar pārskaitījumu, sagatavojot rēķinu.

Preču cenas pie produktiem, norādītas EUR. Preces tiek pārdotas par cenām, kas iegādes brīdī norādītas e-veikalā www.1313perfumery.com/veikals.

Apstiprinājumu par veikto apmaksu, pircējs saņems uz pirkuma veikšanas brīdī norādīto e-pasta adresi.

Prece tiek izsūtīta 7 dienu laikā pēc apmaksas veikšanas, par ko pircējs tiek informēts, saņemot e-pastu uz norādīto e-pasta adresi. 

PIEGĀDE

Piegādi veic Omniva uz pircēja izvēlēto pakomātu, izņemot pakalpojumiem, kam nav nepieciešama piegāde, piemēram klātienes meistarklases vai individuālas tikšanās, kas notiek vienojoties pircējam un pārdevējam par laiku individuāli, vai izmantojot rezervācijas saiti, kas norādīta konkrētā pakalpojuma aprakstā.

Piegāde tiek veikta saskaņā ar Omniva piegādes grafikiem no Straupe Viada Omniva pakomāta.

Piegādes maksu maksā pārdevējs, pircējam nav papildus izmaksu par piegādi.

PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Lietotājam ir tiesības atteikties no preču pasūtījuma jebkurā tā stadijā, arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas – to paredz distances tirdzniecību regulējošas likuma normas. 

Preci iespējams atgriezt un saņemt atmaksu gadījumos, ja konstatētas nepilnības, kā piemēram, sūtīšanas procesā preces iepakojums ir bojāts, prece ir bojāta vai neatbilst aprakstam. Preci iespējams atgriezt, ja tā nav lietota. 

Nav iespējams atgriezt dalību meistarklasē, kā arī jau veiktu personalizēto smaržu klātienes izgatavošanu.

Par visiem gadījumiem, jāvēršas ar pieprasījumu uz e-pastu: anna@1313perfumery.com , norādot preču atgriešanas iemeslu, personas datus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts), kas iegādājās preci, kā arī bankas kontu uz kuru veicama naudas atmaksa par atgriezto preci.

Uz preču atgriešanas pieprasījumu pārdevējs atbild 3 darba dienu laikā. Pēc atbildes saņemšanas atgriežamā prece jāizsūta uz norādīto pakomātu 10 (desmit) dienu laikā.

Preci iespējams atgriezt, sūtot uz pakomātu Omniva Straupe Viada, nosūtot to pārdevējai Annai Melbārdei uz telefona nr. 26339749, atgrieztās preces sūtīšanas izmaksas sedz pircējs.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

NAUDAS ATMAKSA

Naudas atmaksa pēc atgrieztās preces saņemšanas tiek veikta trīs darba dienu laikā, par ko pircējs tiek informēts e-pastā, kas nprādīts pieprasījumā.

PASŪTĪJUMU ATCELŠANA

Pasūtījumu iespējams atcelt, ja nav veikta tā apmaksa, jebkurā mirklī, par to informējot pārdevēju e-pastā: anna@1313perfumery.com. 

Kā arī automātiski tiek anulēti jebkuri pasūtījumi, kas nav apmaksāti 3 dienu laikā.

PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pārdevējs, Anna Melbārde, apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā.

Pārdevējs apņemas izsūtīt preci ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc iegādes brīža. Piegāde notiek saskaņā ar izvēlēto piegādes pakalpojumu sniedzēju grafikiem.

STRĪDU RISINĀŠANAS NOTEIKUMI

Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Ja kādai no pusēm rodas zaudējumi, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei  zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Starpnieku, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos. Gadījumā, ja rodas strīds starp Pircēju, kas ir juridiska persona vai fizisku personu, kura veic saimniecisko darbību un Starpnieku, un attiecīgo strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, visi šādi strīdi nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

Izmantojot interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.